Mae Cork yn helpu i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang

2022-03-29

Mae gan goedwigoedd corc Basn Môr y Canoldir rai o'r lefelau uchaf o fioamrywiaeth coedwigoedd yn y byd, gan gynnwys rhai planhigion endemig a rhywogaethau mewn perygl fel y lyncs Iberia, yr eryr ymerawdwr Iberia a'r ceirw Barbari. Mae’r coedwigoedd hyn yn ffynhonnell incwm bwysig i filoedd o ffermwyr teuluol sydd wedi byw a gweithio ynddynt ers cenedlaethau. Mae coedwigoedd pren meddal yn amsugno miliynau o dunelli o garbon deuocsid bob blwyddyn, gan helpu i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang. Mae coedwigoedd hefyd yn darparu'r amddiffyniad mwyaf yn erbyn diffeithdiro yn y rhanbarth. I gloi, mae coedwigoedd corc ymhlith y coedwigoedd mwyaf cynaliadwy ac amgylcheddol yn y byd.
Mae'r defnydd o gorc ar gynnydd. Oherwydd ei fod yn anhydraidd, yn ysgafn ac yn gwrthficrobaidd, mae matiau ioga corc yn ddewis arall poblogaidd yn lle matiau ioga rwber a PVC. Fe welwch hefyd corc a ddefnyddir mewn lloriau, esgidiau ac ategolion fegan eraill.