Hanfodion awyr agored: bwced plygu

2022-05-06

  • Bwced Dŵr Plygu ar gyfer Gwersylla, Teithio a Garddio, Pail Cynhwysydd Dŵr Cludadwy gyda Phoced Rhwyll Offeryn Defnyddiol
  • RHAD AC AM DDIM O BPA Gwenwynig A PHTHALATE: Mae ein bwced dŵr plygu wedi'i wneud o Tarpolin PVC Gradd Ddiwydiannol Trwm 500D, deunydd gwydn gyda gwythiennau dwbl, wedi'u selio. Mae'n rhydd rhag tocsinau fel BPA a Phthalates - er eich diogelwch a'r amgylchedd. Mae hyn hefyd yn ei gwneud yn addas fel powlen cŵn teithio neu fasged codi afalau!
  • BWced AML-BWRPAS: Mae ein bwced hyblyg aml-swyddogaethol yn ddefnyddiol ar gyfer pysgota, garddio, picnic neu wersylla. Defnyddiwch ef fel bwced iâ ar gyfer cwrw oer, storio eich pysgod ffres neu fel sinc gwersylla / basn ymolchi ar gyfer gwneud prydau.
  • POced rhwyll symudadwy A LID WEDI'I GYNNWYS: Defnyddiwch y bag rhwyll symudadwy ar gyfer eich offer pysgota, offer garddio, cyllyll a ffyrc neu unrhyw beth sydd ei angen arnoch i ddod â'ch bwced plygadwy ynghyd. Mae caead a dolenni gwydn hefyd wedi'u cynnwys ar gyfer arllwys yn haws.